top of page

Salses Sopes  & Acomptes

Aquest llibre de cuina electrònica de Celebrity Chef CC Consalvo, és una col·lecció de senzills, nets i progressius, preferits dels clients.  

bottom of page